Sommarkvell
Tekst/Bilder: Jon Kåre

29.02.08

I 9 tiå ein mørke å våde fredagskvell va d klart for ein Sommar-kvell! Dette va Stikk Innom-styre sitt bidrag t ”Apprentice”, ein konkurranse der styrene konkurrere om å ha d besta arrangementet! Espen Idsøe og Anita Rørtveit va på plass som dommarar. Her va scenen pynta me blomster, badeballar, diverse badeutstyr, å d va lagt t volleyball nett på Air-hockeyen. Her va d mange så stillte opp i sandaler, blommstrete skjorter/blusar, dukkermaska, osv. Å d va ordna me sommatemperatur, me hjelp av gassovn! Kristina Roda, Camilla Mjølsnes og Magne Eggebø leda kvellen.D heila begynnte at salen blei delt inn i 3 lag. Så kom der ein gjeng guttar iført diverse feminine sommarkler. Å me sko stemma på kim så va messt femi. Kenneth vant suverent me 1 stemme, fordi bare ett lag stemmte. Så fekk me kvellens fysste oppgava: ”Skriv dikt som inneholle ordå, Sommar, joggesko og esel”. Så va d bare å setta i gong! Itte någen minutt me iherdig dikting så skriving så blekket fløyt fekk me beskjed om at me sko skriva vidare seinare, fordi d va klart for ”den åndeligge delen”, å me stemmde i og ”One Way” Så va d klart for ett vitnesbyrd av Kristi Nordbø, om hennas møte me den Hellige Ånd.

Så va d ein liden quiz. Itte den sko gruppene gå på 3 postar. Den eine sko me spela golf på galleriet, der d gjallt å treffa ein isboks flest mulig gonger på 10 slag. Den andre va at me fekk se på 15 ting ei lidå stonn, å sko huska flest mulig ittepå. Og den siste at ein fra gruppå di sko eda mest mulig av ett eple i ei balje me vatn på 2 min. Mens du venta konne me skriva vidare på diktet.Så kom tiå for å framføra diktet, å d va Stian Roda, Eirin Nordbø og Lars Reilstad som leste opp diktå for gruppå si. Kristina å dikt-interesserte Magne va sjølutvalgte dommarar.

Heilt t slutt va d ti for premie utdeling! Itte ein liden krangel bestemte Kristina at de sko begynna me sisteplassen, som då dessverre va lag 1. Lag 2 slo lag 3 me usle 3-4 poeng!

Itte ein korte va d, selvfølgelig, pølser! Steinar Bleie å Kenneth gjore ett bra, men misslykka forsøg på å grilla pølsene ude, så d blei heller kokte pølser. Å så va d ti for, og selvfølgelig, IS(!!), Steinar å Kenneth hadde planlagt møye me å laga t ”Isbilen”, men de konne ikkje gjønåføra d heller pga regn, men me fekk jallefall isen vår, å då va alle fornøyde!

Så va ”Sommaren” øve for i vinteren, men alle fekk ein forsmag på sommaren me vente å vente på. Og Det påstås at d va øve 70 folk inne på ein gong! Alt i alt trur eg at alle kan ver enige om at dette va ein konge kvell!