Me vil hørra frå deg!

Me, altså redaksjonen, trenge og vil hørra i frå deg. Me trenge tips og hint og ris og ros om utforming og innhold i aviså og på nettsiene for å få dette best muligt. Viss der e någe du ville gjort annleis eller du har tips te spalter eller aktiviteter e d kjekt om du sende ein liden mail te:

post@iulage.no